Bảng giá chăm sóc và điều trị da Jaloux Spa & Clinic

STT Dịch vụ Thời gian Giá / VNĐ
1 Làm sạch và cấp ẩm 90 – 120 phút 1,950,000
2 Laser Tái Tạo 90 – 120 phút 2,950,000
3 “Laser” Trị Nám 90 – 120 phút 2,950,000
4 4d Ultrasound Firming Hifu 90 – 120 phút 7,500,000
5 Anti-Aging Facial Treatment “OPT” 90 – 120 phút 2,950,000
6 Anti-Anging Radio Wave Firming 3D 90 – 120 phút 2,950,000
7 Cell Regeneration Treatment 90 – 120 phút 1,950,000
8 DDS 90 – 120 phút 2,950,000
9 DDS + OPT 120 – 180 phút 3,950,000
10 DDS +3D 120 – 180 phút 3,950,000
11 Double Light “Laser + OPT” 120 – 180 phút 3,950,000
12 Glowing Skin 3D+OPT 120 – 180 phút 3,950,000
13 Seaweed Needle Facial Treatment 90 – 120 phút 6,000,000